Đề thi HSG cấp Tỉnh Trường TH Yên Thạch

Đề thi toán học sinh giỏi chính thức 
Thời gian: 90 phút

Câu 1:
1.1 Tính: «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»1«/mn»«/mfrac»«mo»+«/mo»«mfrac»«mn»2«/mn»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»2«/mn»«/mfrac»«/mfrac»«mo»+«/mo»«mfrac»«mn»3«/mn»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»3«/mn»«/mfrac»«/mfrac»«mo»+«/mo»«mfrac»«mn»4«/mn»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»4«/mn»«/mfrac»«/mfrac»«mo»+«/mo»«mfrac»«mn»5«/mn»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»5«/mn»«/mfrac»«/mfrac»«/math»
1.2 Tính nhanh: 2014×20132013-2013×20142013
1.3 Tính tổng bằng cách hợp lí nhất:  
1+22+ 333+4 444+55 555+666 666+7 777 777+88 888 888+999 999 999
Câu 2:
a) Một số viết dưới dạng 5ab viết liên tục 99 lần và tạo thành số chia hết cho 91. Tìm ab.
b) Tìm số nhỏ nhất chia:
+ Cho 3 dư 2
+ Cho 5 dư 3
+ Cho 7 dư 5
Câu 3: An và Bình có một số tiền. Lúc đầu số tiền của An bằng «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»3«/mn»«mn»5«/mn»«/mfrac»«/math» số tiền của Bình. Nếu Bình cho An 168 000 đồng thì số tiền của Bình lại bằng «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»7«/mn»«mn»9«/mn»«/mfrac»«/math» số tiền của An. Tìm số tiền của mỗi người.
Câu 4: Cho hình vuông ABCD có cạnh là 15cm. E và F lần lượt là trung điểm của AB, AD. BF cắt ED tại I. Tính diện tích tứ giác ABID.
Câu 5: Sắp xếp các số từ 1 đến 10 ( mỗi số chỉ viết 1 lần) sao cho tổng 4 số (tính cả n) trong mỗi đường thẳng là 21.

Tạ Văn Khôi( thành viên hội những người yêu Toán tiểu học)
Click mua tài khoản VIP