Đề thi HSG cấp Tỉnh Trường TH Yên Thạch

Đề thi toán học sinh giỏi chính thức 
Thời gian: 90 phút

Câu 1:
1.1 Tính: «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»1«/mn»«/mfrac»«mo»+«/mo»«mfrac»«mn»2«/mn»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»2«/mn»«/mfrac»«/mfrac»«mo»+«/mo»«mfrac»«mn»3«/mn»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»3«/mn»«/mfrac»«/mfrac»«mo»+«/mo»«mfrac»«mn»4«/mn»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»4«/mn»«/mfrac»«/mfrac»«mo»+«/mo»«mfrac»«mn»5«/mn»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»5«/mn»«/mfrac»«/mfrac»«/math»
1.2 Tính nhanh: 2014×20132013-2013×20142013
1.3 Tính tổng bằng cách hợp lí nhất:  
1+22+ 333+4 444+55 555+666 666+7 777 777+88 888 888+999 999 999
Câu 2:
a) Một số viết dưới dạng 5ab viết liên tục 99 lần và tạo thành số chia hết cho 91. Tìm ab.
b) Tìm số nhỏ nhất chia:
+ Cho 3 dư 2
+ Cho 5 dư 3
+ Cho 7 dư 5
Câu 3: An và Bình có một số tiền. Lúc đầu số tiền của An bằng «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»3«/mn»«mn»5«/mn»«/mfrac»«/math» số tiền của Bình. Nếu Bình cho An 168 000 đồng thì số tiền của Bình lại bằng «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»7«/mn»«mn»9«/mn»«/mfrac»«/math» số tiền của An. Tìm số tiền của mỗi người.
Câu 4: Cho hình vuông ABCD có cạnh là 15cm. E và F lần lượt là trung điểm của AB, AD. BF cắt ED tại I. Tính diện tích tứ giác ABID.
Câu 5: Sắp xếp các số từ 1 đến 10 ( mỗi số chỉ viết 1 lần) sao cho tổng 4 số (tính cả n) trong mỗi đường thẳng là 21.

Tạ Văn Khôi( thành viên hội những người yêu Toán tiểu học)
Click mua tài khoản VIP
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr.Nguyễn Chí Bình01627041229