Newman tổ chức thành công hội thảo: "Chinh phục môn toán lớp 5 và vấn đề tự học "


Ngày 24/2/2013 Hội thảo: "Chinh phục môn toán lớp 5 và vấn đề tự học " đã được tổ chức thành công và và thu hút được số lượng người quan tâm tham dự vượt trên cả dự kiến.

 Công ty Newman sẽ tiếp tục phố hợp với web Toantieuhoc.vn để tổ chức nhiều hội thảo giáo dục trong thời gian tới.

WEB: http://newman.vn và http://toantieuhoc.vn

Click mua tài khoản VIP
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr.Nguyễn Chí Bình01627041229