Thạc sĩ Trần Quyết Thắng
Chuyên gia đào tạo Toán tiểu học.
📱 0815511888


Chương trình toán
Zalo thầy Thắng
Zalo toán 5
Web Toán
Trò chơi dành cho 2 người và thay nhau lần lượt đi từ ô đầu tiên đến ô tiếp theo thì người tiếp theo sẽ đi từ đó; số ô mỗi bước là do 2 người chơi tự thống nhất; ví dụ: Chặng 1 số bước là 1 đến 2 ô; chặng 2 là 1 đến 3 ô; chặng 3 là 1 đến 4 ô chẳng hạn. Ai về ô cuối là người chiến thắng của chặng.

Chặng 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Chặng 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Chặng 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21