Bài toán tiểu học số 171 (toán lớp 5)

171
Cho 3 tờ giấy. Xé mỗi tờ thành 4 mảnh. Lấy một số mảnh và xé mỗi mảnh thành 4 mảnh nhỏ. Sau đó lại lấy một số mảnh, xé mỗi mảnh thành 4 mảnh nhỏ và cứ tiếp tục như thế cho đến khi dừng lại, một người đếm được 2006 mảnh lớn nhỏ cả thảy. Hỏi người đó đếm đúng hay sai? Giải thích tại sao?
Tìm kiếm
Số thành viên
0
Xếp hạng thành tích lớp
1 2 3 4 5
Kết bạn với chuyên gia trên Facebook
Hộ trợ kỹ thuật
Mr.Nguyễn Chí Bình0979.212.838