Bài toán vui số 3:

Trong phòng họp có tất cả 21 người và người nào cũng bắt tay với một người khác một cái bắt tay. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay??

Chia sẻ trang cho mọi người

Số thành viên

Hỗ trợ kỹ thuật

Mr.Chí Bình : 0979 212 838
Click vào đây để tham gia Hội những người yêu Toán tiểu học trên Facebook