Bài toán vui số 3:

Trong phòng họp có tất cả 21 người và người nào cũng bắt tay với một người khác một cái bắt tay. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay??
Tìm kiếm
Số thành viên
0
Xếp hạng thành tích lớp
1 2 3 4 5
Kết bạn với chuyên gia trên Facebook
Hộ trợ kỹ thuật
Mr.Nguyễn Chí Bình0979.212.838